ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Werelwinkel Grave

 RSIN

 804604046

 Vestigingsadres

 Klinkerstraat 1, 5361GV, Grave

 Telefoonnummer

 0486476599

 E-mail adres

 info@wereldwinkelgrave.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Stichting Wereldwinkel Grave bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Stichting Wereldwinkel Grave bundelt haar kracht met de andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Stichting Wereldwinkel Grave vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen

Financiering

Onze inkomsten worden primair verworven middels de verkoop van onze producten in de winkel. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het ontvangen van donaties en giften van derden.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester die periodiek verantwoording aflegt aan het bestuur.

Besteding van  het vermogen

Vermogen wordt hoofdzakelijk besteed aan de inkoop van de produkten en de vaste lasten voor de winkel. Daarnaast word er geld apart gezet voor toekomstige grote uitgaven, promotie en eventuele donaties aan derden welk een soortgelijk doel nastreven als het onze. Voor meer informatie kunt u het financieel jaarverslag downloaden onder aan deze pagina.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: Wilko van der Meer

Secretaris: Emmy Menken

Penningmeester: Joop van der Schaaff

Coordinator: Ine van den Berg

Algemeen lid: Ans van der Linden

Beloningsbeleid

Stichting Wereldwinkel Grave heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen in overleg met en na goedkeuring van het bestuur een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Verslag

Voor een actueel jaarverslag verzoeken wij u contact met ons op te nemen middels het bovenstaande emailadres.

Financiële huishouding

U kunt hier ons financieel jaarverslag van 2017 downloaden.